• Familier

   Vi har hjulpet familier over hele landet siden 2010. De deler gerne deres erfaringer med jer.

  • Terapeuter

   Alle Akrobat® terapeuter er certificerede i konceptet. I får en personlig Akrobat® terapeut, der følger jer gennem hele træningsforløbet.

  • Blog

   I Akrobat® opsamler og deler vi viden og erfaringer. Følg med på vores blog.

  • Helhedsorienteret

   Akrobat® adresserer hele barnets udvikling – med udgangspunkt I barnets personlighed, motivationer og interesser.

 • AKROBAT® er helhedsorienteret hjemmetræning. Vores mål er at skabe børn der vil selv, kan selv og gør selv!

  AKROBAT® har siden 2010 arbejdet for at give børn med varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser individuel intensiv træning baseret på gennemprøvede og forskningsbaserede ergoterapeutiske og neuropædagogiske metoder.  

  AKROBAT® er:

  • Grundig udredning af barnets ressourcer, kompetencer og udfordringer
  • Supervision af personlig AKROBAT® terapeut
  • Intensiv træning og udviklingsstøtte på barnets præmisser
  • Familie, terapeut og sagsbehandler som samarbejdende TEAM
  • Fokus på hverdagshabilitering, personlig motivation og selvstændighed
  • Dokumenterede, målbare og synlige resultater. 
  • Fem fokusområder

   Sikrer at vi kommer HELE vejen rundt om barnet i både udredning og træning

  • Trivsel

   Er i AKROBAT® både målet med og forudsætningen for træningen

  • Individuel træning

   Træningsplanen udvikles specifikt til det enkelte barns særlige udfordringer og behov

  • Diagnose uafhængig

   Hjerneskade, syndrom, autisme, CP, udviklingsforstyrrelser – AKROBAT® har metoder til det hele

 • Vores filosofi er at udvikling og læring sker gennem leg og meningsfulde aktiviteter, som tilpasses barnets aktivitetsformåen og træningsbehov.

  • Imitere naturlig udvikling

   Intet kunstigt træningsmiljø kan give samme massive effekter i hjernens udvikling, som barnets leg, motiverede handling og nære relationer. Træning skal derfor integreres i barnets naturlige miljø og aktivitetsudøvelse.

  • Udvikle eksekutiv funktioner

   Træning skal ikke bare give børnene simple færdigheder de mangler – men udvikle deres højere kognitive funktioner, så de kan mestre deres eget liv og en kompleks og foranderlig hverdag.

  • Livsduelighed

   AKROBAT® trænede børn bliver livsduelige voksne med stærke relationer og netværk

  • Selvværd

   AKROBAT® trænede børn oplever sig som hele mennesker, der har været ønsket og anerkendt på deres egne præmisser.

  • Mestringsevner

   AKROBAT® trænede børn har fået flest mulige færdigheder og personlige kompetencer med sig til at mestre eget liv.

  • Balance

   Mellem træningsintensitet og barnets ressourcer

  • Udviklingsstøtte

   Udviklingsfokus på alle hverdagens aktiviteter

  • Fremtid

   Drømme for barnet omsættes i klare tidsafgrænsede mål og delmål

  • Motivation

   Er udgangspunktet for træning – ikke noget der skal skabes

  • Refleksiv Praksis

   Nytænkning og grundig refleksion er kerneydelser

  • Omsættelighed

   Træning skal give evner, der øger barnets mestring af eget liv – her og nu

  • Behovsorienteret

   Fokus på opfyldelse af konkrete behov hos de forskellige aktører omkring barnet.

  • Kompetence

   Kontinuerlig (videre)uddannelse af terapeuter og forældre

  • Mindset

   Træningen bliver en integreret del af hele din måde at opfostre dit barn