Terapeuter

I AKROBAT® arbejder vi for at børn med funktionsnedsættelser og særlige behov får mulighed for og evner til at udvikle deres personlige potentiale fuldt ud.
  • Mette Thomsen
   Terapeut

   Mette Thomsen

   Terapeut

   Som AKROBAT terapeut får jeg mulighed for at komme rundt i alle krogene af mit fag. Her er plads til de grundige analyser, der fører til spændende og anderledes løsninger, der kommer det enkelte barn til gode. For mig er det vigtigt, at skabe sammenhæng i barnets liv, ved at træne lige præcis det der giver mening. Den helhedsorienterede tilgang til barnet og familiens trivsel, er kerneværdier for mig, både fagligt og personligt. Det er essensen i ergoterapi for mig.

   Personlig information:
   • Uddannelse:
    Aut. Ergoterapeut
   • Fagspecialer:
    Hjerneskader, konfliktnedtrapning og rehabilitering
   • Familie:
    Sammenbragt familie, har selv 2 drenge og bonusmor for 2 teenagere
   • Interesser:
    Løbeture, spinning, drengenes fodbold og familien
  • Pernille Kvist
   Terapeut

   Pernille Kvist

   Terapeut

   Jeg har siden 2001 arbejdet med børn der har særlige behov. De har en særlig plads i mit hjerte og er grunden til, at jeg udviklede AKROBAT®. Jeg brænder for at forstå det enkelte barns unikke personlighed, udfordringer og problematikker, og skabe løsninger der virker for lige præcis deres særlige behov. Jeg er nysgerrig og vedholdende i mit arbejde – og tænker gerne udenfor boksen – i udredningsarbejdet såvel som i udfindelsen af løsninger.

   Personlig information:
   • Uddannelse:
    Aut. Ergoterapeut samt diplom udd. i sundhedsfaglig professionspraksis
   • Fagspecialer:
    Habilitering
   • Familie:
    Gift og har 2 mindre piger
   • Interesser:
    Akrobatik, naturen og er altid på jagt efter mere viden
  • Nanna Reimick
   Terapeut

   Nanna Reimick

   Terapeut

   I AKROBAT er jeg kommet hjem i forhold til mine personlige og faglige værdier. Det er vigtig for mig at kunne arbejde helhedsorienteret med en analytisk og detaljeorienteret tilgang. Jeg brænder for at gøre en forskel for børn og familier, og jeg bruger den tid som er nødvendig for at sikre høj faglig kvalitet.

   Personlig information:
   • Uddannelse:
    Aut. Ergoterapeut
   • Fagspecialer:
    Sansemotoriske forstyrrelser og regulering i forhold til udviklingstraumer
   • Familie:
    Gift og har 3 teenagebørn samt et plejebarn
   • Interesser:
    Læse skøn- og faglitteratur og naturoplevelser
 • VÆRDISÆT

  • Anerkendelse

   Akrobat® er baseret på en anerkendende tilgang, der understøtter de små tegn, som barnet giver sin omverden ved at vise interesse eller nysgerrighed. Meningsfulde aktiviteter anvendes som både et mål, en motivationsfaktor og træningsmetode i programmet.

  • Behovsorienteret

   Som forældre til et handicappet barn er man ”gift” med systemet. Derfor gælder det om at få det samarbejde til at fungere godt. I AKROBAT® gør vi, hvad vi kan for at servicere særligt familien men også sagsbehandler med grundig og nødvendig information.

  • Kompetence

   Det er et krav til alle AKROBAT® terapeuter, at de opkvalificerer sig kontinuerligt. Det betyder, at du kan være sikker på, at dit barns træningsplan er målrettet, specifik og konkret og rammer præcist ift. dit barns udviklingsbehov.

  • Arbejdsetik

   AKROBAT® terapeuter er underlagt en arbejdsetik, der betyder, at de maksimalt må have 6 igangværende AKROBAT® forløb. Det betyder, at du altid kan forvente en tilgængelighed, et nærvær og et overblik fra din AKROBAT® terapeut.

  • Refleksiv praksis

   Betyder at AKROBAT® terapeuterne formår at lægge et kreativt, nytænkende og konstant udfordrende blik på om træningen virker, og på hvilke andre muligheder der kan udnyttes til gavn for dit barn.

  • Træningsintensitet

   Der er fra AKROBAT® terapeuten en konstant opmærksomhed på barnets adfærd, signaler og tegn på udvikling, sådan at træningsprogrammet justeres i takt hermed og i forhold til eventuelle skift i motivation og interesseområder.

  • Omsættelighed

   Træningen skal passe til barnets hverdag. Det betyder, at er der noget – du oplever ikke fungerer – kan du forvente, at AKROBAT® terapeuten finder en anden måde at træne de færdigheder/funktioner, som er nødvendige for at nå jeres mål.

  • Supervision

   Alle AKROBAT® terapeuter modtager supervision som en fast det af AKROBAT®s kvalitetssikringsproces. På samme måde kan du regne med, at din AKROBAT® terapeut superviserer dig i din praksis som træner for dit barn.

  • Hermed evaluering af fase 1 – I har gjort det fantastisk under de givne forudsætninger og opfyldt fase 1 målene næsten til punkt og prikke – og de var ikke så lidt ambitiøse, da vi satte dem.

   Pernille, Terapeut
  • Jeg er mindre interesseret i hvad der er ”i vejen” med barnet – end i hvad der er vejen frem for barnet

   Pernille, Terapeut
  • FORSKNING OG UDVIKLING

   AKROBAT® konceptet udvikles kontinuerligt. Vores udviklingsteam sikrer, at AKROBAT® metoderne hele tiden er baseret på den fremmeste og nyeste forskning.

  • AKROBAT NETVÆRK

   AKROBAT® terapeuterne trækker på et bredt fagligt netværk, der sikrer at de hele tiden er skarpe og opdaterede på nyeste viden – og kan søge relevant tværfaglig vejledning.

  • FAMILIENETVÆRK FB

   AKROBAT® driver også en lukket gruppe på FACEBOOK, hvor familierne kan udveksle erfaringer og hente ny viden – bl.a. fra AKROBAT® bloggen.

  • Camilla Hald
   AKROBAT® træner/Antropolog, PH.D.

   Camilla Hald

   AKROBAT® træner/Antropolog, PH.D.

   Camilla er mor til Theodor og hjemmetræner efter AKROBAT® konceptet. Hun anvender sin erfaring som hjemmetræningsmor i vores blog, hvor hun er redaktør. Camilla er ph.d. i antropologi og har specialiseret sig i opdagelsesprocesser og vidensskabelse inden for professionerne. Hun har udgivet flere bøger på både dansk og engelsk. Inden hun blev hjemmetræner for Theodor arbejdede hun i Rigspolitiets udviklingsenhed – primært med metode- og uddannelsesudvikling på efterforskningsområdet. Camilla står bag konceptualiseringen af Den Refleksive PraksisTM i AKROBAT®, og de udredningsmodeller vi arbejder efter for at sikre validitet, systematik og helhedsperspektiv i AKROBAT® udredningerne. Hendes analysekoncepter er også centrale i uddannelsen af AKROBAT® terapeuterne – og i at sikre, at terapeuterne udvikler og vedligeholder en intens faglig nysgerrighed, samt en evne til at nytænke konkrete praktiske løsninger.

   Camillas primære udviklingsfokus er på forskning og følgeforskning, samt metodeudvikling ift. konceptets udrednings-, refleksions- og dokumentationsprocesser – og på at sikre slutbruger perspektivet i udviklingen af konceptet, så det skaber mest mulig værdi for de hjemmetrænende familier

  • Pernille Kvist
   Ergoterapeut

   Pernille Kvist

   Ergoterapeut

   Pernille er autoriseret ergoterapeut og har yderligere en sundhedsfaglig diplomuddannelse i professionspraksis samt en række specialkurser; herunder  School Assessment of Motor and Process Skills, Evaluation of Social Interaction m.fl.

   Pernille driver virksomheden Ergoment Aps., der fungerer som et praksis-videncenter, der løser komplekse problemstillinger for børn og unge med handicaps i et tæt samarbejde med fagprofessionelle fra social- og sundhedsvæsenet. Pernille Kvist tilbyder konsulentydelser som rådgivning, undervisning og supervision af fagpersoner, der bygger på mange års praksiserfaring. Pernille har gennem mange års arbejde, baseret på helhedsorientering, skærpet sin faglige profil og tilegnet sig en solid tværfaglig viden inden for bl.a. neurologi, sanseintegration og regulering, neurohabilitering, psykologi, aktivitetsvidenskab, anatomi, fysiologi, ernæringsvidenskab m.m.

   Pernille er ejer og udvikler af AKROBAT® konceptet. I udviklingsøjemed er Pernille primus motor i at sikre, at fagligheden er i højsædet hos AKROBAT® terapeuterne, og at den hele tiden udvikles både specialiseret og generaliseret, samt at konceptet konstant udfordres og udvikles i lyset af ny viden og erfaringer fra praksis.

  • Vibeke Larsen
   Socialrådgiver

   Vibeke er handicapkonsulent, socialrådgiver og fungerer som faglig sparringspartner for AKROBAT® terapeuterne. Vibeke har stor viden om lovgivningen og erfaring med at omsætte den i praksis.
   www.vhlarsen.dk

  • Tove Mejdahl
   Psykolog

   Tove er autoriseret psykolog, specialist og supervisor i børnepsykologi, samt certificeret NARM-terapeut. Tove superviserer AKROBAT® terapeuterne både på faglig og personlig rygsæk.
   www.tmejdahl.dk

  • Ellen Naldal
   Socialrådgiver

   Ellen er selvstændig socialrådgiver og certificeret familie- og parterapeut. Ellen arbejder med supervision af rådgivere og pædagoger inden for børne-, unge- og forældresamarbejde. AKROBAT® terapeuterne bruger Ellen til faglig sparring. www.naldalhus.dk

  • Rikke Koudahl
   Psykolog

   Rikke er autoriseret psykolog med erfaring i udredning af børn og kognitiv adfærdsterapi målrettet børn. AKROBAT® terapeuterne bruger Rikke til faglig sparring på det enkelte barns udviklingsprofil og relevante tilgange.
   www.rikkekoudahl.dk

  • Facebook familienetværk
   Lukket gruppe

   Familienetværket er et lukket forum på FB, for familier der træner efter AKROBAT® konceptet. Her kan man stille spørgsmål og dele erfaringer med hinanden. Det er også her, man kan dele andre spændende posts fra FB som kan være lærerige eller relevante for andre familier med unikke børn.

  • Personlig FB gruppe
   Lukket gruppe

   I får – hvis I ønsker det – desuden jeres egen lukkede eller hemmelige FB-gruppe, hvor I og jeres AKROBAT® terapeut kan holde hinanden opdaterede, udveksle viden og observationer m.m.,

   Denne side kan også fungere som personlig træningsdagbog, hvor I selv kan dokumentere glæder og sorger og fastholde de små og store fremskridt.