Kasper

Psykomotorisk retardering
  • Kasper
   Akrobat

   Kasper

   Akrobat

   Kasper blev som 2½årig diagnosticeret med psykomotorisk retardering. Det er en lidelse, som er kendetegnet ved at der ses signifikant forsinket udvikling inden for mindst to af følgende områder: grov- og finmotoriske færdigheder, tale/sprog, kognition, kontakt og sociale færdigheder samt på Activities of Daily Living (ADL) færdigheder. Kasper er markant forsinket på alle de nævnte områder. Hans nuværende funktionsniveau indplacerer sig mellem 1½-4 år.

   Personlig information:
   • Alder:
    11 år
   • Søskende:
    2 ældre storebrødre på 16 og 22 år
   • Diagnose:
    Psykomotorisk retarderet
   • Begyndt med AKROBAT®:
    01.06.2013
 • Udfordringer/Træningsbehov

  • Sanseintegrationsforstyrrelse

   Massive afvigelser i opfattelsen af sansestimuli fra samtlige sansesystemer, hvilket i sig selv er stressfaktor. Nedsat kropsfornemmelse og overreaktion på vestibulære og taktile stimuli. Forestil dig aldrig at være sikker på om en kærlig berøring vil føles rar, eller om den føles som et stød.

  • Kognition

   Udfordret af latenstid, nedsat arbejdshukommelse, problemer med impulskontrol og afledes hyppigt, vanskeligt ved at tilpasse handlinger til de problemer han støder ind i, hvilket til dels også skyldes den motoriske planlægning er udfordret grundet sanseintegrations forstyrrelser.

  • Intet verbalt sprog

   Forstår verbalt sprog og kan guides i dagligdagen men kan ikke udtrykke sig verbalt. Anvender alternativ kommunikation med Picture Exchange Communication System (PECS).

  • Lav impulskontrol

   Er ”slave” af sit dysfunktionelle sansesystem, der konstant aktiverer hans alarmberedskab eller stjæler hans opmærksomhed til det sidst præsenterede stimuli – mangler”filter”, der sorterer sanseinformationens relevans. Adfærden er meget impulsiv men afspejler specifikke perceptuelle udfordringer.

  • Indlæringsvanskeligheder

   Markante indlæringsvanskeligheder er afhængig af støtte til at gennemføre de aktiviteter, han vælger at indgå i, fastholde opmærksomhed og følge en sekvens. Nødvendig med støtte til hele erfaringsdannelsen omkring opstart, gennemførelse og afslutning på aktiviteter.

  • Hyperaktivitet

   Præget af et meget højt aktivitetstempo, er i konstant bevægelse og bliver let overstimuleret grundet hans meget modtagelige sansesystem – der hyppigt aktiverer hans alarmberedskab. Øget hvile/restitutionsbehov, men kan ikke selv finde ro.

  • Målsætning 1 – Sansemotorik og regulering

   Kasper har et velreguleret arousalniveau og kan samle sig opmærksomt og nærværende i passende aktiviteter i perioder på 15- 20 minutter flere gange dagligt.

  • Målsætning 2 – Mobilitet og tilgængelighed

   Kasper opøver rutine i at tackle mere komplekse miljøer og i at anvende sine færdigheder i mere krævende kontekster, som at lege i Leos legeland, være i indkøbscentre, deltage i familie begivenheder mm.

  • Målsætning 3 – Kommunikation og relationer

   Kasper kan modtage en enkel instruktion og udføre denne selvstændigt, uden at lade sig aflede.

  • Målsætning 4 – Hverdagsrutiner og selvstændighed

   Kasper kan med lejlighedsvis verbal guidning udføre delfærdigheder/rutiner i typiske hverdagsaktiviteter som at lave enkel mad (blande, rører, stege), tømme opvaskemaskine, tørre af, hjælpe med vasketøj, tømme skraldespand og lignende svarende til 3-4 aktivitetssekvenser.

  • Målsætning 5 – Leg og rolleidentitet

   Kasper inviterer/ deltager i kortvarigt i parallelleg – dvs. i 2-3 min – eller efterligner et andet barns leg i fx Leos legeland

 • De 5 Fokusområder

  Træningsprincipper
  • Sansemotorik og regulering

   Sansediæt med fokus på arousal regulering – formål: vedvarende opmærksomhed i meningsfulde aktiviteter. Opmærksomhed fastholdes i aktivitet ved at benævne handlinger i et blidt tonefald. Når tempo øges, indled regulering med dæmpet kontakt, ved større behov vælg reguleringsaktivitet jf. sansediæt principper.

  • Mobilitet og tilgængelighed

   Flere ugentlige ture til multisensoriske og krævende miljøer. Træner agerer regulerende, bevar ro, sænk tempo, langsom instruktion, tæt kontakt og rolig stemme. Skab forudsigelighed, tid og langsom orientering i miljøet. Tilbyd fysisk støtte og ros for selv små initiativer i det krævende miljø.

  • Kommunikation og relationer

   Sproglig begrebsdannelse hvor genstandens navn, farve, funktion mm. Kombineres med en taktil og visuel erfaringsdannelse jf. tematiserede sansekasser. Imitationslege, lege gemmeleg hvor han opmærksomt skal retningsbestemme lyd, søge og lokalisere. Daglig kommunikation om ønsker og behov med udveksling via PECS svarende til niveau 4.

  • Hverdagsrutiner og selvstændighed

   Konkrete opgaver f.eks. køre indkøbsvogn, lægge varer på bånd. Vælg nogle sensoriske smarte måder som passer til aktiviteten og brug dem til at dæmpe ham med jf. sansediætprincipper målrettet hverdagsaktiviteter. Deltagelse i huslige pligter som at tømme opvaskemaskine, sætte vask over, tørre borde af mm. Guides tilbage til aktivitet med spørgsmål. F.eks. hvad er du i gang med?

  • Leg og rolleidentitet

   Fælles opmærksomhed, nærvær og kontakt som primær regulering, benævn legekammerats initiativer – giv tid til at se an, støt Kasper i imitation. Fokus på langsommelighed, tid til at nærme sig, tid til at se, tid til mærke, tid til at regulere impulser, dæmpe uro, skabe fundament for legen, mere end det at skabe legen.

 • Kaspers rutine

  Målrettet aktivitetsudførelse
  Når Kasper tømmer opvaskemaskine, træner han sin arbejdshukommelse: hvor hører tingen til. Han øver sig også i at hæmme impulser og gentage handlinger til han færdig. Han opøver evnen til gøre sig kontekstafhængige overvejelser og til at arbejde målrettet.

   

  • Pernille havde en formodning om, at Kasper ikke mærkede egen krop og behov i det daglige, men kun i længere ferier. Vi afprøvede derfor sansediæt kort efter sommerferien sidste år og resultaterne var mærkbare. Blandt andet kan han nu sove i en almindelig seng fremfor sin store aflukkede tremmeseng.

   Mor til Kasper
  • Før i tiden kunne han maks. lege i fem minutter. Men efter sansediæten er han oppe på omkring 45 minutter, hans koncentration er væsentlig forbedret, og han har meget mere ro på sin krop.

   Mor til Kasper
  • Kasper er begyndt at imitere ord spontant og følger pålideligt anvisninger. Kasper inviterer til leg ved at fører personen ved hånden ind/ ud til legetøj/legeredskab. Kasper kan forblive i legen med god kvalitet i ca. 15 minutter og under helt optimale forhold op til 45 minutter.

   Uddrag af evaluering 2015
  • “Kasper er begyndt selvstændigt at kunne lege formålsbestemt med legesagerne og på en hensigtsmæssig måde. Dette var et stort mål da målsætningen blev fastsat, da Kasper på daværende tidspunkt blev så overgearet og impulsiv at hans overgearing ”hindrede” ham i at deltage og han i stedet blev omkringfarende”… Karina det er bare SÅ FLOT!

   Mail med evaluering 2015, Pernille Terapeut
  • Man kan da kun blive temmelig glad, når man vågner op til en tilsynsrapport fra kommunen, og svaret på spørgsmålet om hjemmetræningen skal forsætte eller ophøre? – hvor svaret er: Bør absolut forsætte.

   FB opdatering, Mor til Kasper
 • Kaspers ugeskema

  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
  08.00
  Selvstændighed og arbejdshukommelse
  Selvstændig påklædning og inddrages i valg omkring tøjvalg
  08.00
  08.30
  Selvstændighed og arbejdshukommelse
  Selvstændig påklædning og inddrages i valg omkring tøjvalg
  08.00
  08.30
  Selvstændighed og arbejdshukommelse
  Selvstændig påklædning og inddrages i valg omkring tøjvalg
  08.00
  08.30
  Selvstændighed og arbejdshukommelse
  Selvstændig påklædning og inddrages i valg omkring tøjvalg
  08.00
  08.30
  Selvstændighed og arbejdshukommelse
  Selvstændig påklædning og inddrages i valg omkring tøjvalg
  08.00
  08.30
  08.30
  Regulering
  Spise morgenmad
  08.30
  09.00
  Regulering
  Spise morgenmad
  08.30
  09.00
  Regulering
  Spise morgenmad
  08.30
  09.00
  Regulering
  Spise morgenmad
  08.30
  09.00
  Regulering
  Spise morgenmad
  08.30
  09.00
  09.00
  Selvstændighed
  Sætte vasketøj over
  09.00
  09.30
  Selvstændighed
  Tømme/sætte i opvaskemaskine
  09.00
  09.30
  Selvstændighed
  Sætte vasketøj over
  09.00
  09.30
  Selvstændighed
  Tømme/sætte i opvaskemaskine
  09.00
  09.30
  Selvstændighed
  Sætte vasketøj over
  09.00
  09.30
  09.30
  Sansediæt
  Rullebrætkørsel, klatre og rutsje, hoppe i trampolin, boksebold og yoga hængekøje øvelser
  09.30
  10.00
  Sansediæt
  Rullebrætkørsel, klatre og rutsje, hoppe i trampolin, boksebold og yoga hængekøje øvelser
  09.30
  10.00
  Sansediæt
  Rullebrætkørsel, klatre og rutsje, hoppe i trampolin, boksebold og yoga hængekøje øvelser
  09.30
  10.00
  Sansediæt
  Rullebrætkørsel, klatre og rutsje, hoppe i trampolin, boksebold og yoga hængekøje øvelser
  09.30
  10.00
  Sansediæt
  Rullebrætkørsel, klatre og rutsje, hoppe i trampolin, boksebold og yoga hængekøje øvelser
  09.30
  10.00
  10.00
  Leg og impulskontrol
  Stop dans (dans med ham ellers er det ikke sjovt), gemmeleg, læs bog, spille spil
  10.00
  10.30
  Sansediæt
  Svømning
  10.00
  12.30
  Leg og impulskontrol
  Stop dans (dans med ham ellers er det ikke sjovt), gemmeleg, læs bog, spille spil
  10.00
  10.30
  Identitet og roller
  Ridning
  10.00
  12.30
  Leg og impulskontrol
  Stop dans (dans med ham ellers er det ikke sjovt), gemmeleg, læs bog, spille spil
  10.00
  10.30
  10.30
  Tilgængelighed
  Leos legeland, fokus på at klatre, trække dæk, rutsje og hoppe. Hjælp Kasper med sensorisk regulering.
  10.30
  12.30
  Tilgængelighed
  Leos legeland, fokus på at klatre, trække dæk, rutsje og hoppe. Hjælp Kasper med sensorisk regulering.
  10.30
  12.30
  Sansediæt
  Svømning
  10.30
  12.30
  11.00
  11.30
  12.00
  12.30
  Selvstændighed og kognitiv fleksibilitet
  Smøre egen frokost, vælge pålæg og spise
  12.30
  13.00
  Selvstændighed og kognitiv fleksibilitet
  Smøre egen frokost, vælge pålæg og spise
  12.30
  13.00
  Selvstændighed og kognitiv fleksibilitet
  Smøre egen frokost, vælge pålæg og spise
  12.30
  13.00
  Selvstændighed og kognitiv fleksibilitet
  Smøre egen frokost, vælge pålæg og spise
  12.30
  13.00
  Selvstændighed og kognitiv fleksibilitet
  Smøre egen frokost, vælge pålæg og spise
  12.30
  13.00
  13.00
  Regulering
  Sanserum i 30 minutter
  13.00
  13.30
  Regulering
  Sanserum i 30 minutter
  13.00
  13.30
  Regulering
  Sanserum i 30 minutter
  13.00
  13.30
  Regulering
  Sanserum i 30 minutter
  13.00
  13.30
  Regulering
  Sanserum i 30 minutter
  13.00
  13.30
  13.30
  Sansediæt
  Kolbøtter/trille, hovedstående, hænge i ribbe
  13.30
  14.00
  Sansediæt
  Kolbøtter/trille, hovedstående, hænge i ribbe
  13.30
  14.00
  Sansediæt
  Kolbøtter/trille, hovedstående, hænge i ribbe
  13.30
  14.00
  Sansediæt
  Kolbøtter/trille, hovedstående, hænge i ribbe
  13.30
  14.00
  Sansediæt
  Kolbøtter/trille, hovedstående, hænge i ribbe
  13.30
  14.00
  14.00
  Kommunikation og eksekutiv funktioner
  Træne ordbilleder/stavning med at hænge bogstaver
  14.00
  14.30
  Kommunikation og eksekutiv funktioner
  Hænge tal op, klaske rækkefølge eller resultat med fluesmækker evt. i kombi med rullebræt. slut med prik til prik i maveliggende
  14.00
  14.30
  Kommunikation og eksekutiv funktioner
  Finde tal i stor sansekasse med bønnefyld – match med mængde
  14.00
  14.30
  Kommunikation og eksekutiv funktioner
  Tegne bogstaver med fingeren i play-sand /salt/sukker/mel
  14.00
  14.30
  Kommunikation og eksekutiv funktioner
  Højtlæsning og form/udstik tal i modellervoks aktiviteter
  14.00
  14.30
  14.30
  Hverdagsrutiner
  Hjælpe med husligt arbejde. Eks. støvsuge (m høreværn – hvis nødvendigt), feje inde/ude, tørre borde og flader af.
  14.30
  15.00
  Hverdagsrutiner
  Rydde op og rengøre eget værelse
  14.30
  15.00
  Hverdagsrutiner
  Hænge vasketøj op, bære vasketøjskurv med vådt tøj, sætte klemmer på (hjælp til hold tøjet på plads og vurdere hvor klemmer skal placeres)
  14.30
  15.00
  Hverdagsrutiner
  Købe ind – Kasper har opgaver med at styre indkøbsvogn, tage ting ned af hylder som I udpeger, og lægge på båndet, samt fylde i poser
  14.30
  15.00
  Hverdagsrutiner
  Hjælpe med husligt arbejde. Eks. støvsuge (m høreværn – hvis nødvendigt), feje inde/ude, tørre borde og flader af.
  14.30
  15.00
  15.00
  Regulering
  Sidde i Yogibo Pod, lytte til dæmpende musik og lege med tematiserede sansekasser eller bilbane.
  15.00
  15.30
  Regulering
  Lave krea leg, male med barberskum/flødeskum tilsæt tempera farve eller frugtfarve, brug redskaber (pensler, skeer, gummispartler mm)
  15.00
  15.30
  Kommunikation
  Vælge mellem krea, bage, og sansekasser, benævn og tal om ting, deres funktion og begreber, form og farve.
  15.00
  15.30
  Regulering
  Bage boller/kage, blande dej og ingredienser, benævn og tal om redskaber og råvarer.
  15.00
  15.30
  Regulering
  Vælge mellem krea, bage, og sansekasser.
  15.00
  15.30
  15.30
  Tilgængelighed
  Kasper kan vælge mellem leg i haven, cykeltur, skovtur/gå tur eller strandtur. Han skal være ude i 30 minutter også efterår/vinter.
  15.30
  16.00
  Tilgængelighed
  Kasper kan vælge mellem leg i haven, cykeltur, skovtur/gå tur eller strandtur. Han skal være ude i 30 minutter også efterår/vinter.
  15.30
  16.00
  Tilgængelighed
  Kasper kan vælge mellem leg i haven, cykeltur, skovtur/gå tur eller strandtur. Han skal være ude i 30 minutter også efterår/vinter.
  15.30
  16.00
  Tilgængelighed
  Kasper kan vælge mellem leg i haven, cykeltur, skovtur/gå tur eller strandtur. Han skal være ude i 30 minutter også efterår/vinter.
  15.30
  16.00
  Tilgængelighed
  Kasper kan vælge mellem leg i haven, cykeltur, skovtur/gå tur eller strandtur. Han skal være ude i 30 minutter også efterår/vinter.
  15.30
  16.00
  16.00
  Regulering
  Kasper vælger mellem sanserum, se ipad i Yogibo pod, få læst historie i yogibo pod/vandseng
  16.00
  16.30
  Regulering
  Kasper vælger mellem sanserum, se ipad i Yogibo pod, få læst historie i yogibo pod/vandseng
  16.00
  16.30
  Regulering
  Kasper vælger mellem sanserum, se ipad i Yogibo pod, få læst historie i yogibo pod/vandseng
  16.00
  16.30
  Regulering
  Kasper vælger mellem sanserum, se ipad i Yogibo pod, få læst historie i yogibo pod/vandseng
  16.00
  16.30
  Regulering
  Kasper vælger mellem sanserum, se ipad i Yogibo pod, få læst historie i yogibo pod/vandseng
  16.00
  16.30
  16.30
  Fri leg
  16.30
  18.00
  Fri leg
  16.30
  18.00
  Fri leg
  16.30
  18.00
  Fri leg
  16.30
  18.00
  Fri leg
  16.30
  18.00
  17.00
  17.30
  18.00
  Hverdagsrutiner
  Dække bord
  18.00
  18.30
  Selvstændighed og arbejdshukommelse
  Hjælpe med madlavning, få sekvenser eks. 3-4 delelementer.
  18.00
  18.30
  Hverdagsrutiner
  Dække bord
  18.00
  18.30
  Selvstændighed og arbejdshukommelse
  Hjælpe med madlavning, få sekvenser eks. 3-4 delelementer.
  18.00
  18.30
  Hverdagsrutiner
  Dække bord
  18.00
  18.30

  Mandag

  • Selvstændighed og arbejdshukommelse
   08.00 - 08.30
  • Regulering
   08.30 - 09.00
  • Selvstændighed
   09.00 - 09.30
  • Sansediæt
   09.30 - 10.00
  • Leg og impulskontrol
   10.00 - 10.30
  • Tilgængelighed
   10.30 - 12.30
  • Selvstændighed og kognitiv fleksibilitet
   12.30 - 13.00
  • Regulering
   13.00 - 13.30
  • Sansediæt
   13.30 - 14.00
  • Kommunikation og eksekutiv funktioner
   14.00 - 14.30
  • Hverdagsrutiner
   14.30 - 15.00
  • Regulering
   15.00 - 15.30
  • Tilgængelighed
   15.30 - 16.00
  • Regulering
   16.00 - 16.30
  • Fri leg
   16.30 - 18.00
  • Hverdagsrutiner
   18.00 - 18.30

  Tirsdag

  • Selvstændighed og arbejdshukommelse
   08.00 - 08.30
  • Regulering
   08.30 - 09.00
  • Selvstændighed
   09.00 - 09.30
  • Sansediæt
   09.30 - 10.00
  • Sansediæt
   10.00 - 12.30
  • Selvstændighed og kognitiv fleksibilitet
   12.30 - 13.00
  • Regulering
   13.00 - 13.30
  • Sansediæt
   13.30 - 14.00
  • Kommunikation og eksekutiv funktioner
   14.00 - 14.30
  • Hverdagsrutiner
   14.30 - 15.00
  • Regulering
   15.00 - 15.30
  • Tilgængelighed
   15.30 - 16.00
  • Regulering
   16.00 - 16.30
  • Fri leg
   16.30 - 18.00
  • Selvstændighed og arbejdshukommelse
   18.00 - 18.30

  Onsdag

  • Selvstændighed og arbejdshukommelse
   08.00 - 08.30
  • Regulering
   08.30 - 09.00
  • Selvstændighed
   09.00 - 09.30
  • Sansediæt
   09.30 - 10.00
  • Leg og impulskontrol
   10.00 - 10.30
  • Tilgængelighed
   10.30 - 12.30
  • Selvstændighed og kognitiv fleksibilitet
   12.30 - 13.00
  • Regulering
   13.00 - 13.30
  • Sansediæt
   13.30 - 14.00
  • Kommunikation og eksekutiv funktioner
   14.00 - 14.30
  • Hverdagsrutiner
   14.30 - 15.00
  • Kommunikation
   15.00 - 15.30
  • Tilgængelighed
   15.30 - 16.00
  • Regulering
   16.00 - 16.30
  • Fri leg
   16.30 - 18.00
  • Hverdagsrutiner
   18.00 - 18.30

  Torsdag

  • Selvstændighed og arbejdshukommelse
   08.00 - 08.30
  • Regulering
   08.30 - 09.00
  • Selvstændighed
   09.00 - 09.30
  • Sansediæt
   09.30 - 10.00
  • Identitet og roller
   10.00 - 12.30
  • Selvstændighed og kognitiv fleksibilitet
   12.30 - 13.00
  • Regulering
   13.00 - 13.30
  • Sansediæt
   13.30 - 14.00
  • Kommunikation og eksekutiv funktioner
   14.00 - 14.30
  • Hverdagsrutiner
   14.30 - 15.00
  • Regulering
   15.00 - 15.30
  • Tilgængelighed
   15.30 - 16.00
  • Regulering
   16.00 - 16.30
  • Fri leg
   16.30 - 18.00
  • Selvstændighed og arbejdshukommelse
   18.00 - 18.30

  Fredag

  • Selvstændighed og arbejdshukommelse
   08.00 - 08.30
  • Regulering
   08.30 - 09.00
  • Selvstændighed
   09.00 - 09.30
  • Sansediæt
   09.30 - 10.00
  • Leg og impulskontrol
   10.00 - 10.30
  • Sansediæt
   10.30 - 12.30
  • Selvstændighed og kognitiv fleksibilitet
   12.30 - 13.00
  • Regulering
   13.00 - 13.30
  • Sansediæt
   13.30 - 14.00
  • Kommunikation og eksekutiv funktioner
   14.00 - 14.30
  • Hverdagsrutiner
   14.30 - 15.00
  • Regulering
   15.00 - 15.30
  • Tilgængelighed
   15.30 - 16.00
  • Regulering
   16.00 - 16.30
  • Fri leg
   16.30 - 18.00
  • Hverdagsrutiner
   18.00 - 18.30
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
  08.00
  Selvstændighed og arbejdshukommelse
  Selvstændig påklædning og inddrages i valg omkring tøjvalg
  08.00
  08.30
  Selvstændighed og arbejdshukommelse
  Selvstændig påklædning og inddrages i valg omkring tøjvalg
  08.00
  08.30
  Selvstændighed og arbejdshukommelse
  Selvstændig påklædning og inddrages i valg omkring tøjvalg
  08.00
  08.30
  Selvstændighed og arbejdshukommelse
  Selvstændig påklædning og inddrages i valg omkring tøjvalg
  08.00
  08.30
  Selvstændighed og arbejdshukommelse
  Selvstændig påklædning og inddrages i valg omkring tøjvalg
  08.00
  08.30
  09.00
  Selvstændighed
  Sætte vasketøj over
  09.00
  09.30
  Selvstændighed
  Tømme/sætte i opvaskemaskine
  09.00
  09.30
  Selvstændighed
  Sætte vasketøj over
  09.00
  09.30
  Selvstændighed
  Tømme/sætte i opvaskemaskine
  09.00
  09.30
  Selvstændighed
  Sætte vasketøj over
  09.00
  09.30
  12.30
  Selvstændighed og kognitiv fleksibilitet
  Smøre egen frokost, vælge pålæg og spise
  12.30
  13.00
  Selvstændighed og kognitiv fleksibilitet
  Smøre egen frokost, vælge pålæg og spise
  12.30
  13.00
  Selvstændighed og kognitiv fleksibilitet
  Smøre egen frokost, vælge pålæg og spise
  12.30
  13.00
  Selvstændighed og kognitiv fleksibilitet
  Smøre egen frokost, vælge pålæg og spise
  12.30
  13.00
  Selvstændighed og kognitiv fleksibilitet
  Smøre egen frokost, vælge pålæg og spise
  12.30
  13.00
  14.30
  Hverdagsrutiner
  Hjælpe med husligt arbejde. Eks. støvsuge (m høreværn – hvis nødvendigt), feje inde/ude, tørre borde og flader af.
  14.30
  15.00
  Hverdagsrutiner
  Rydde op og rengøre eget værelse
  14.30
  15.00
  Hverdagsrutiner
  Hænge vasketøj op, bære vasketøjskurv med vådt tøj, sætte klemmer på (hjælp til hold tøjet på plads og vurdere hvor klemmer skal placeres)
  14.30
  15.00
  Hverdagsrutiner
  Købe ind – Kasper har opgaver med at styre indkøbsvogn, tage ting ned af hylder som I udpeger, og lægge på båndet, samt fylde i poser
  14.30
  15.00
  Hverdagsrutiner
  Hjælpe med husligt arbejde. Eks. støvsuge (m høreværn – hvis nødvendigt), feje inde/ude, tørre borde og flader af.
  14.30
  15.00
  18.00
  Hverdagsrutiner
  Dække bord
  18.00
  18.30
  Selvstændighed og arbejdshukommelse
  Hjælpe med madlavning, få sekvenser eks. 3-4 delelementer.
  18.00
  18.30
  Hverdagsrutiner
  Dække bord
  18.00
  18.30
  Selvstændighed og arbejdshukommelse
  Hjælpe med madlavning, få sekvenser eks. 3-4 delelementer.
  18.00
  18.30
  Hverdagsrutiner
  Dække bord
  18.00
  18.30

  Mandag

  • Selvstændighed og arbejdshukommelse
   08.00 - 08.30
  • Selvstændighed
   09.00 - 09.30
  • Selvstændighed og kognitiv fleksibilitet
   12.30 - 13.00
  • Hverdagsrutiner
   14.30 - 15.00
  • Hverdagsrutiner
   18.00 - 18.30

  Tirsdag

  • Selvstændighed og arbejdshukommelse
   08.00 - 08.30
  • Selvstændighed
   09.00 - 09.30
  • Selvstændighed og kognitiv fleksibilitet
   12.30 - 13.00
  • Hverdagsrutiner
   14.30 - 15.00
  • Selvstændighed og arbejdshukommelse
   18.00 - 18.30

  Onsdag

  • Selvstændighed og arbejdshukommelse
   08.00 - 08.30
  • Selvstændighed
   09.00 - 09.30
  • Selvstændighed og kognitiv fleksibilitet
   12.30 - 13.00
  • Hverdagsrutiner
   14.30 - 15.00
  • Hverdagsrutiner
   18.00 - 18.30

  Torsdag

  • Selvstændighed og arbejdshukommelse
   08.00 - 08.30
  • Selvstændighed
   09.00 - 09.30
  • Selvstændighed og kognitiv fleksibilitet
   12.30 - 13.00
  • Hverdagsrutiner
   14.30 - 15.00
  • Selvstændighed og arbejdshukommelse
   18.00 - 18.30

  Fredag

  • Selvstændighed og arbejdshukommelse
   08.00 - 08.30
  • Selvstændighed
   09.00 - 09.30
  • Selvstændighed og kognitiv fleksibilitet
   12.30 - 13.00
  • Hverdagsrutiner
   14.30 - 15.00
  • Hverdagsrutiner
   18.00 - 18.30
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
  14.00
  Kommunikation og eksekutiv funktioner
  Træne ordbilleder/stavning med at hænge bogstaver
  14.00
  14.30
  Kommunikation og eksekutiv funktioner
  Hænge tal op, klaske rækkefølge eller resultat med fluesmækker evt. i kombi med rullebræt. slut med prik til prik i maveliggende
  14.00
  14.30
  Kommunikation og eksekutiv funktioner
  Finde tal i stor sansekasse med bønnefyld – match med mængde
  14.00
  14.30
  Kommunikation og eksekutiv funktioner
  Tegne bogstaver med fingeren i play-sand /salt/sukker/mel
  14.00
  14.30
  Kommunikation og eksekutiv funktioner
  Højtlæsning og form/udstik tal i modellervoks aktiviteter
  14.00
  14.30
  15.00
  Kommunikation
  Vælge mellem krea, bage, og sansekasser, benævn og tal om ting, deres funktion og begreber, form og farve.
  15.00
  15.30
  Regulering
  Bage boller/kage, blande dej og ingredienser, benævn og tal om redskaber og råvarer.
  15.00
  15.30

  Mandag

  • Kommunikation og eksekutiv funktioner
   14.00 - 14.30

  Tirsdag

  • Kommunikation og eksekutiv funktioner
   14.00 - 14.30

  Onsdag

  • Kommunikation og eksekutiv funktioner
   14.00 - 14.30
  • Kommunikation
   15.00 - 15.30

  Torsdag

  • Kommunikation og eksekutiv funktioner
   14.00 - 14.30
  • Regulering
   15.00 - 15.30

  Fredag

  • Kommunikation og eksekutiv funktioner
   14.00 - 14.30
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
  10.00
  Leg og impulskontrol
  Stop dans (dans med ham ellers er det ikke sjovt), gemmeleg, læs bog, spille spil
  10.00
  10.30
  Leg og impulskontrol
  Stop dans (dans med ham ellers er det ikke sjovt), gemmeleg, læs bog, spille spil
  10.00
  10.30
  Identitet og roller
  Ridning
  10.00
  12.30
  Leg og impulskontrol
  Stop dans (dans med ham ellers er det ikke sjovt), gemmeleg, læs bog, spille spil
  10.00
  10.30
  10.30
  11.00
  11.30
  12.00

  Mandag

  • Leg og impulskontrol
   10.00 - 10.30

  Onsdag

  • Leg og impulskontrol
   10.00 - 10.30

  Torsdag

  • Identitet og roller
   10.00 - 12.30

  Fredag

  • Leg og impulskontrol
   10.00 - 10.30
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
  10.30
  Tilgængelighed
  Leos legeland, fokus på at klatre, trække dæk, rutsje og hoppe. Hjælp Kasper med sensorisk regulering.
  10.30
  12.30
  Tilgængelighed
  Leos legeland, fokus på at klatre, trække dæk, rutsje og hoppe. Hjælp Kasper med sensorisk regulering.
  10.30
  12.30
  11.00
  11.30
  12.00
  15.30
  Tilgængelighed
  Kasper kan vælge mellem leg i haven, cykeltur, skovtur/gå tur eller strandtur. Han skal være ude i 30 minutter også efterår/vinter.
  15.30
  16.00
  Tilgængelighed
  Kasper kan vælge mellem leg i haven, cykeltur, skovtur/gå tur eller strandtur. Han skal være ude i 30 minutter også efterår/vinter.
  15.30
  16.00
  Tilgængelighed
  Kasper kan vælge mellem leg i haven, cykeltur, skovtur/gå tur eller strandtur. Han skal være ude i 30 minutter også efterår/vinter.
  15.30
  16.00
  Tilgængelighed
  Kasper kan vælge mellem leg i haven, cykeltur, skovtur/gå tur eller strandtur. Han skal være ude i 30 minutter også efterår/vinter.
  15.30
  16.00
  Tilgængelighed
  Kasper kan vælge mellem leg i haven, cykeltur, skovtur/gå tur eller strandtur. Han skal være ude i 30 minutter også efterår/vinter.
  15.30
  16.00
  16.30
  Fri leg
  16.30
  18.00
  Fri leg
  16.30
  18.00
  Fri leg
  16.30
  18.00
  Fri leg
  16.30
  18.00
  Fri leg
  16.30
  18.00
  17.00
  17.30

  Mandag

  • Tilgængelighed
   10.30 - 12.30
  • Tilgængelighed
   15.30 - 16.00
  • Fri leg
   16.30 - 18.00

  Tirsdag

  • Tilgængelighed
   15.30 - 16.00
  • Fri leg
   16.30 - 18.00

  Onsdag

  • Tilgængelighed
   10.30 - 12.30
  • Tilgængelighed
   15.30 - 16.00
  • Fri leg
   16.30 - 18.00

  Torsdag

  • Tilgængelighed
   15.30 - 16.00
  • Fri leg
   16.30 - 18.00

  Fredag

  • Tilgængelighed
   15.30 - 16.00
  • Fri leg
   16.30 - 18.00
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
  08.30
  Regulering
  Spise morgenmad
  08.30
  09.00
  Regulering
  Spise morgenmad
  08.30
  09.00
  Regulering
  Spise morgenmad
  08.30
  09.00
  Regulering
  Spise morgenmad
  08.30
  09.00
  Regulering
  Spise morgenmad
  08.30
  09.00
  09.30
  Sansediæt
  Rullebrætkørsel, klatre og rutsje, hoppe i trampolin, boksebold og yoga hængekøje øvelser
  09.30
  10.00
  Sansediæt
  Rullebrætkørsel, klatre og rutsje, hoppe i trampolin, boksebold og yoga hængekøje øvelser
  09.30
  10.00
  Sansediæt
  Rullebrætkørsel, klatre og rutsje, hoppe i trampolin, boksebold og yoga hængekøje øvelser
  09.30
  10.00
  Sansediæt
  Rullebrætkørsel, klatre og rutsje, hoppe i trampolin, boksebold og yoga hængekøje øvelser
  09.30
  10.00
  Sansediæt
  Rullebrætkørsel, klatre og rutsje, hoppe i trampolin, boksebold og yoga hængekøje øvelser
  09.30
  10.00
  10.00
  Sansediæt
  Svømning
  10.00
  12.30
  10.30
  Sansediæt
  Svømning
  10.30
  12.30
  11.00
  11.30
  12.00
  13.00
  Regulering
  Sanserum i 30 minutter
  13.00
  13.30
  Regulering
  Sanserum i 30 minutter
  13.00
  13.30
  Regulering
  Sanserum i 30 minutter
  13.00
  13.30
  Regulering
  Sanserum i 30 minutter
  13.00
  13.30
  Regulering
  Sanserum i 30 minutter
  13.00
  13.30
  13.30
  Sansediæt
  Kolbøtter/trille, hovedstående, hænge i ribbe
  13.30
  14.00
  Sansediæt
  Kolbøtter/trille, hovedstående, hænge i ribbe
  13.30
  14.00
  Sansediæt
  Kolbøtter/trille, hovedstående, hænge i ribbe
  13.30
  14.00
  Sansediæt
  Kolbøtter/trille, hovedstående, hænge i ribbe
  13.30
  14.00
  Sansediæt
  Kolbøtter/trille, hovedstående, hænge i ribbe
  13.30
  14.00
  15.00
  Regulering
  Sidde i Yogibo Pod, lytte til dæmpende musik og lege med tematiserede sansekasser eller bilbane.
  15.00
  15.30
  Regulering
  Lave krea leg, male med barberskum/flødeskum tilsæt tempera farve eller frugtfarve, brug redskaber (pensler, skeer, gummispartler mm)
  15.00
  15.30
  Regulering
  Vælge mellem krea, bage, og sansekasser.
  15.00
  15.30
  16.00
  Regulering
  Kasper vælger mellem sanserum, se ipad i Yogibo pod, få læst historie i yogibo pod/vandseng
  16.00
  16.30
  Regulering
  Kasper vælger mellem sanserum, se ipad i Yogibo pod, få læst historie i yogibo pod/vandseng
  16.00
  16.30
  Regulering
  Kasper vælger mellem sanserum, se ipad i Yogibo pod, få læst historie i yogibo pod/vandseng
  16.00
  16.30
  Regulering
  Kasper vælger mellem sanserum, se ipad i Yogibo pod, få læst historie i yogibo pod/vandseng
  16.00
  16.30
  Regulering
  Kasper vælger mellem sanserum, se ipad i Yogibo pod, få læst historie i yogibo pod/vandseng
  16.00
  16.30

  Mandag

  • Regulering
   08.30 - 09.00
  • Sansediæt
   09.30 - 10.00
  • Regulering
   13.00 - 13.30
  • Sansediæt
   13.30 - 14.00
  • Regulering
   15.00 - 15.30
  • Regulering
   16.00 - 16.30

  Tirsdag

  • Regulering
   08.30 - 09.00
  • Sansediæt
   09.30 - 10.00
  • Sansediæt
   10.00 - 12.30
  • Regulering
   13.00 - 13.30
  • Sansediæt
   13.30 - 14.00
  • Regulering
   15.00 - 15.30
  • Regulering
   16.00 - 16.30

  Onsdag

  • Regulering
   08.30 - 09.00
  • Sansediæt
   09.30 - 10.00
  • Regulering
   13.00 - 13.30
  • Sansediæt
   13.30 - 14.00
  • Regulering
   16.00 - 16.30

  Torsdag

  • Regulering
   08.30 - 09.00
  • Sansediæt
   09.30 - 10.00
  • Regulering
   13.00 - 13.30
  • Sansediæt
   13.30 - 14.00
  • Regulering
   16.00 - 16.30

  Fredag

  • Regulering
   08.30 - 09.00
  • Sansediæt
   09.30 - 10.00
  • Sansediæt
   10.30 - 12.30
  • Regulering
   13.00 - 13.30
  • Sansediæt
   13.30 - 14.00
  • Regulering
   15.00 - 15.30
  • Regulering
   16.00 - 16.30
  No events available!
 • TRÆNINGSMILJØ

  Kaspers aktiviteter
 • Kasper træner primært i tilpassede dagligdags aktiviteter – og der er et fokus på at opøve hans evne til leg, med mere selvstændig aktivitetsudførsel, hvilket kræver regulering via sansediæt og relationel kontakt.

 • Vi er meget opmærksomme på Kasper, da hans udviklingsforstyrrelse i kombination med hans sanseintegrationsvanskeligheder let gør hans verden uforudsigelig og utryg. Det betyder, at der er et konstant fokus på regulering af oplevelser – både via relationel kontakt og nedregulering via dæmpende aktiviteter. Kaspers træning og miljø er bygget op omkring faste rutiner. Forudsigeligheden er vigtig for Kasper, fordi det er med til at gøre verden mere tilgængelig, da hans nervesystem kan indstille sig på, hvad det skal møde som det næste. Samtidig er det væsentligt for Kasper at få brugt sin krop fysisk – da det virker samlende og integrerende på hans sansesystem. Derfor både cykler, rider og svømmer han – og faste ture i Leo’s Legeland er også en del af Kaspers træning.