De fem fokusområder

Hele vejen rundt om barnet og dets udviklingsbehov
 • Fem fokusområder

  Hele barnet - hele tiden

  AKROBAT® er bygget op omkring fem fokusområder for at sikre at træningen kommer rundt om hele barnets udviklingshorisont og bidrager til at gøre barnet til et helt og velfungerende menneske.

  De fem fokusområder repræsenterer, dels et værdimæssigt perspektiv på at skabe trivsel og livskvalitet ved at have fokus på alle aspekter af det gode børneliv, dels et neuropædagogisk og udviklingsteoretisk perspektiv med fokus på at skabe de rette gensidige forudsætninger for barnets udvikling gennem træning.

  De fem fokusområder har hver deres farve og logo og er i AKROBAT® universet repræsenteret som fem bolde.  Alle boldene skal spilles og spiller ind på det enkelte barns udfordringer, forudsætninger og ressourcer i forhold til læring og udvikling.

   

  • Sansemotorik og regulering
   • Anatomisk fokus:
    Centralnervesystem og det autonome nervesystem (sympatiske og parasympatiske).
   • Neurologisk fokus:
    Sanseintegration, regulering af tonus- (muskelspænding) og arousal (hjernens parathed og “aktivitetsgear”).
   • Profylaktisk fokus:
    Helbred/sundhedstilstand, næring/ernæring, søvn, hvile/restitution, smerter og smertelindring.
   • Psyko-socialt fokus:
    Traumer/udviklingstraumer, kontakt, tilknytning, selvbevidsthed og “væren”.
   • Aktivitetsfokus:
    Opmærksomhedsspændvidde, koncentrationsevne, nærvær og engagement.
  • Mobilitet og tilgængelighed
   • Anatomisk fokus:
    Kropsfunktioner, muskler, led og motoriske nervebaner.
   • Neurologisk fokus:
    Mobilisering, motorisk udvikling og automatisering, motorisk planlægning og ideation.
   • Profylaktisk fokus:
    Energiforvaltning, bevægeapparatfunktion, sikkerhed samt tilpasning af miljø og aktiviteter.
   • Psyko-socialt fokus:
    Udforskningsimpuls, succesoplevelser, motivation, vilje og guidende dialog.
   • Aktivitetsfokus:
    Navigation, aktivitetstempo, initiativ, opdage/reagere, tilpasning og justering af hastighed samt risokovurdering.
  • Kommunikation og relationer
   • Anatomisk fokus:
    Hovedkontrol, kropsstammestabilitet, mimik, mundmotorik, oralanatomi, luftveje og diafragma.
   • Neurologisk fokus:
    Begrebsdannelse, symbolgenkendelse og abstraktionsevne.
   • Profylaktisk fokus:
    Kommunikationsstøtte og -hjælpemidler fx. tegn, piktogrammer.
   • Psyko-socialt fokus:
    Basal kommunikation, Relationskompetencer, psykisk tilgængelighed, social bevidsthed, socialt og kulturelt tilhørsforhold og inklusion.
   • Aktivitetsfokus:
    Fælles opmærksomhed, delt opmærksomhed, gestikulering, vokalisering, følelsesmæssig dialog og meningsskabende dialog.
  • Hverdagsrutiner og selvstændighed
   • Anatomisk fokus:
    Kropsposition, grebsfunktioner, styrke/kraft, koordination, manipulation, stabilisering, rækkeevne og mobilitet.
   • Neurologisk fokus:
    Eksekutiv funktioner, problemløsning, impulskontrol, planlægning, impulskontrol, kategorisering og organisering.
   • Profylaktisk fokus:
    Egenomsorg og behovsdækning.
   • Psyko-socialt fokus:
    Selvstændighed, selvhjulpenhed, selvtillid, ansvarlighed og beslutningskompetence.
   • Aktivitetsfokus:
    Positionering, organisering af arbejdsfelt, handlekompetence, vidensanvendelse, målrettethed og overblik over handlingssekvenser.
  • Leg og rolleidentitet
   • Anatomisk fokus:
    Kropskontrol og kropsbeherskelse.
   • Neurologisk fokus:
    Organisering af genstande/materialer, årsag/virkning, problemløsningsevne, selvregulering, koncentration og hukommelse.
   • Profylaktisk fokus:
    Flowtilstande og meningsfuld “væren”.
   • Psyko-socialt fokus:
    Identitet, roller, selvværd, sociale kompetencer, konflikthåndtering, kulturel forståelse og tilhørsforhold.
   • Aktivitetsfokus:
    Individuelle præferencer, intentionalitet, forestillingsevne, initiering, sekventialiserin og selvorganisering