Faq

FAQ
 • Hvem kan hjemmetræne?

  Forældre til børn med varige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser kan søge om godkendelse af et hjemmetræningsforløb. Dette bevilliges dog kun, hvis barnet i en § 50 undersøgelse vurderes indenfor målgruppen af specialtilbud, jf. SL § 32.

  Kan barnet være i institution/skole?

  Det er i princippet muligt at lave hjemmetræningsforløb som et kombinationstilbud med skole eller dagtilbud – forudsat at der er tale om et specialtilbud. Et kombinationstilbud er typisk et tilbud hvor hjemmetræning er på deltid.

  Hvad hvis jeg allerede træner efter andre metoder?

  Du har lov til selv at vælge metoder i hjemmetræningen – så længe de tilgodeser barnets behov. Det er derfor ikke noget problem at skifte til AKROBAT® hvis du ønsker det. Du skal selvfølgelig orientere kommunen om dit ønske og de skal godkende skiftet – men erfaringsmæssigt kan det ske ved en samtale uden de store problemer.

  Det er desuden i muligt at kombinere AKROBAT® med andre metoder. AKROBAT® er kendetegnet ved at være opsøgende i forhold til nyeste forskning, og der er et vist niveau af metodefrihed for terapeuterne i sammensætningen af træningsplanen, så længe den lever op til AKROBAT®s filosofi og værdisæt. Hvis der er træningselementer I er meget glade for – finder vi en måde at integrere det i jeres træningsplan. Der kan dog være tilfælde, hvor AKROBAT® terapeuten, på baggrund af sit kendskab til jeres barn, vil finde visse elementer og øvelser uhensigtsmæssige, og hun vil oplyse jer herom samt forklare den faglige baggrund. Valget vil dog altid være jeres.

  Hvad kræver det af mig at hjemmetræne mit barn?

  At hjemmetræne sit barn indebærer nogle valg og fravalg. Du må være indstillet på i en periode af barnets liv at stille karrieren og arbejdslivet på helt eller delvis hold. At hjemmetræne er som at få et nyt job – og det kræver både tilvænning og tilegnelse af nye og anderledes kompetencer. Det kan være et hårdt job, hvis man ikke er vant til at arbejde med børn/mennesker og de krav, behov og følelsesmæssige dimensioner, der hører til et sådant job. Samtidigt er der mange AKROBAT® forældre, der giver udtryk for, at det at skifte fokus og kasket, fra plejer til coach med et udviklingsperspektiv giver en ressourceorientering på barnet, som giver en helt anden energi og glæde i hverdagen. Jobbet som hjemmetræner er både udfordrende og givende – og i sidste ende er du selv den eneste, der kan bedømme om det er et valg der er rigtigt for dig.

  Hvordan er økonomien, når man hjemmetræner?

  Hjemmetræning er fuldt støtteberettiget og kan bevilliges hvis dit barn er indenfor målgruppen af § 32 tilbud. Du har ret til tabt arbejdsfortjeneste, for den tid du hjemmetræner. Du kompenseres forholdsmæssigt i forhold til din nuværende eller forventelige indtægt. Dog er der et loft på 29.274,- før skat. Din socialrådgiver kan oplyse dig om, hvordan din specifikke situation vil se ud.

  Kan man få hjælp til træningen?

  Det er muligt at søge om hjælpetrænertimer i op til 37 timer om ugen, hvis det skønnes, at barnets træning kræver det. Hjemmetræningen er dog dit ansvar, og en hjælpetræner kan ikke tildeles selvstændigt ansvar for træningen. Du skal også stå til rådighed og kunne supervisere træningen af barnet.

  Kan jeg arbejde ved siden af?

  Typisk er hjemmetræning på fuld tid. Men det er muligt at lave kombinationstilbud, hvor du vil kunne arbejde på nedsat tid, mens barnet er i institution eller skole. Et kombinationstilbud er typisk et tilbud, hvor hjemmetræning er på deltid.

  Skal jeg på kursus?

  I AKROBAT® kommer al uddannelse og vejledning til dig via din AKROBAT® terapeut. Du skal derfor i reglen ikke på kursus eller lignende, men opøver den relevante viden og indsigt i dit barn og dets træningsbehov og -metoder gennem personlig vejledning og det skriftlige materiale du modtager fra AKROBAT®. Det er dog muligt at søge kommunen om bevilling af specifikke kurser, hvis I, i samarbejde med jeres terapeut, finder en meget specifik metode eller tilgang, som jeres barn vil kunne profitere af, men som terapeuten ikke er certificeret til at uddanne i.

  Hvordan tilpasser vi hjemmetræningen til resten af familien og dennes behov?

  AKROBAT® hjemmetræning er baseret på individuelt udviklede programmer med baggrund i og fokus på den samledes families hverdag, værdier, behov, interesser og ressourcer. Dette betyder, at træningen helst skal integreres med jeres hverdag på en naturlig og meningsfuld måde, så den ikke bliver en yderligere belastning eller stjæler tid, opmærksomhed og ressourcer fra familien som helhed og dennes interesser, hverdagsliv og trivselsforudsætninger.